Tydliga kunskapshistoriska intressen. isak.hammar@hist.lu.se

Ordförande Elisabeth Mansén.

Det ska finnas ett skriftligt underlag – vid behov, ta kontakt med författaren.