Strindberg

Illustration: Sara-Mara

Månadens rara bok

Omslagsbild till Svenska folket

"Här är en bok som vi utan alla förbehåll kunna anbefalla till köpning."

Universitetet uppmärksammar Strindberg hela 2012

2012 är Strindbergsåret och Stockholm universitet uppmärksammar på olika sätt 100-årsminnet av August Strindbergs död.

  • Det mångåriga vetenskapliga projektet Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk leds från Stockholms universitet.
  • I månadsskiftet maj-juni hålls den internationella Strindbergskonferensen "Arvet efter Strindberg" i Aula Magna.
  • Universitetets olika serier med öppna föreläsningar kommer att präglas av Strindbergsåret, till exempel Universitetet på Plattan i Kulturhuset och tisdagsföreläsningarna.
  • Vi ger kurser  om August Strindberg på både grundnivå och avancerad nivå.
  • Vi uppmärksammar Strindbergsforskningen från olika perspektiv och inom olika ämnen.

 

August Strindberg - Naturvetaren
Taklagsöl
Läs Strindberg på Dramawebben
Strindberg 2012: kulturrådet
Publikationer i DiVA
Mitt universitet
Länk till schemamotorn Time Edit

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube