Utbildning

Föreläsningssal. Foto: Eva Dalin

Våra program och kurser

Institutionen för kultur och estetik erbjuder utbildningar inom ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teater- och dansvetenskap, samt flera kurser inom lärarutbildningen.

Information inför terminsstart

Information inför höstterminen 2017

Här hittar du information om hur du skapar ett universitetskonto, registrerar dig, kommer åt Mondo samt hittar all viktig kursinformation som schema, litteraturlista och kursplan.

Student på campus.

Studieinformation

Här hittar du som student all information du behöver för studier på Institutionen för kultur och estetik.

Interiör i Studenthuset, Frescati.

Studentexpeditioner

För frågor om antagning, registrering, studieintyg mm. kontaktar du våra studentexpeditioner som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Studievägledning

Studievägledning

För frågor och funderingar gällande dina pågående och framtida studier, din studiemiljö och studieteknik vänder du dig till studievägledaren i respektive ämne.

Tre kvinnor sitter runt en dator

Studierektorer

Studierektorerna leder respektive lärarkollegium och ansvarar därigenom för planering av kursutbud, kursplaner, lärarbemanning mm. Studierektorerna tar även beslut i vissa studentfrågor när det exempelvis gäller tillgodoräknanden eller dispenser.

Studentexpeditioner

Idéhistoria, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teater- och dansvetenskap
Daniela Dahl/Edward Klingspor/Elin Sjöblom
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: studentexpedition@mups.su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9-11 samt tors kl. 13-15
Telefontid: tisd kl. 9-11 och tors kl. 13-15

Konstvetenskap
Åsa Asplund
Rum: 514
Tel: 08-16 33 56
E-post: asa.asplund@su.se

Öppettider: mån-tors kl 9.30-11.30
Telefontid: mån-tors 13-15

 

Gröna kortet puff
Mitt universitet
Länk till schemamotorn Time Edit

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube