Avancerad nivå

Konstvetenskap på avancerad nivå

Curatorprogrammet, som är ett internationellt program, har sista ansökningsdag redan 16 januari. Observera: ingen nationell ansökningsomgång i april!

För våra övriga program är sista ansökningsdag 18 april.  

Vid institutionen ges även det institutionsgemensamma masterprogrammet i kritiska studier, 120 hp, där du kan välja konstvetenskap som huvudområde: Masterprogram i kritiska studier 

Utöver våra egna masterprogram kan du som student även välja konstvetenskap som huvudområde i Masterprogram i medeltidsstudier, 120 hp, som ges av Historiska institutionen: Masterprogram i medeltidsstudier

Det finns dessutom ett antal kurser att läsa fristående för dig som är behörig att läsa konstvetenskap på avancerad nivå, se längre ner på sidan. 

Ansökan till program och kurser sker via antagning.se  Om du har frågor, kontakta studievägledaren för avancerad nivå, Birgitta Trobrandt Åkerström,  tel 08-16 46 80 eller e-postadress birgitta.akerstrom@arthistory.su.se, alternativt studierektor Nina Engholm, tel. 08‑16 34 24 eller e-postadress nina.engholm@arthistory.su.se.

Studentkontakt Konstvetenskap

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare grundnivå
Alexandra Svensson Thorsman
Rum: 348
Tel: 08-16 15 46
E-post: alexandra.svensson@su.se

Mottagning efter överenskommelse

Studievägledare avancerad nivå
Birgitta Trobrandt Åkerström
Rum: 519
Telefon: 08-16 46 80
E-post: studievagledaren@arthistory.su.se

Mottagning i samband med undervisning eller efter överenskommelse

Administrativ studierektor
Nina Engholm
Rum: 344
Telefon: 08-16 34 24
E-post: nina.engholm@arthistory.su.se

Pedagogisk studierektor
Malin Hedlin Hayden
Rum: 239
Telefon: 08-16 33 55
E-post: malin.hayden@arthistory.su.se