Daniela Dahl/Edward Klingspor/Elin Sjöblom
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: studentexpedition@mups.su.se

Besöks- och telefontiden är sommarstängd den 19 juni–11 augusti.

Besökstid: mån-tors kl. 9-11, samt tors kl. 13-15
Telefontid: tisd kl. 9-11 och tors kl. 13-15