Idéhistoria, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teater- och dansvetenskap

Daniela Dahl/Edward Klingspor/Elin Sjöblom
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: studentexpedition@mups.su.se

Besöks- och telefontiden är sommarstängd den 19 juni–11 augusti.

Besökstid: mån-tors kl. 9-11, samt tors kl. 13-15
Telefontid: tisd kl. 9-11 och tors kl. 13-15

Konstvetenskap

Åsa Asplund
Rum: 514
Tel: 08-16 33 56
E-post: asa.asplund@su.se

Öppettider: mån - tors kl. 9.30-11.30
Telefontid: mån - tors 13.00-15.00