Studieinformation

Hittegods

Borttappade eller glömda saker som hittas i Manne Siegbahnhusen lämnas till någon av våra studentexpeditioner.

Upphittade saker på Frescativägen 22-24 lämnas till studentexpeditionen i rum 260:

E-post: studentexpedition@mups.su.se
Tel: 08-674 74 84

Upphittade saker på Frescativägen 26 lämnas till studentexpeditionen i rum 514:

Tel: 08-16 33 56
E-post: asa.asplund@arthistory.su.se

Bokmärk och dela Tipsa