Läs mer om att studera med funktionsnedsättning och vilken hjälp du kan få, genom att besöka Stockholms universitets webbplats: Att studera med funktionsnedsättning.

Tidsbokning och frågor
Har du dyslexi, kontakta dyslexi@su.se .
Har du en annan funktionsnedsättning, kontakta studentstod@su.se.

Drop-in
Hos samordnare, dyslexipedagog och resursrumsansvarig rum 234-242 i hus Beta, Studenthuset, tisdagar kl 14-16.

Telefontid
Telefonnummer: 08-16 17 80, onsdagar kl 13-14.