Studera utomlands

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Utbildning
  5. Studieinformation
  6. Studera utomlands
  7. Studera utomlands med funktionsnedsättning

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Målet på Stockholms universitet är att alla studenter ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Som utbytesstudent med funktionshinder har du rätt till extra hjälp och stöd, och reser du inom Erasmus kan du även ansöka om utökade ekonomiska medel. Samtidigt krävs stort eget ansvar och mycket god framförhållning för att dina studier utomlands ska fungera så bra som möjligt.

Om du funderar på att studera utomlands och vet att du är i behov av extra stöd är det viktigt att du i god tid kontaktar universitetet för att få hjälp med din ansökan och kontakten med partneruniversitetet. Rådgör med internationella koordinatorn på din institution om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns. Det är den internationella koordinatorn som håller kontakt med universitet som du reser till. På Stockholms universitets hemsida kan du läsa mer om att studera utomlands med funktionshinder.

Bokmärk och dela Tipsa

Internationell koordinator

Victoria Rosander
Rum: 208
Tel: (+46)8 674 74 73
E-post: exchange.ike@su.se

Mitt universitet
Länk till schemamotorn Time Edit

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube