Tipsen lämnas anonymt till Sektionen för säkerhet. Telefonen har en telefonsvarare som inte har nummerpresentatör. Telefonsvararen avlyssnas regelbundet.

Telefonnumret är 08-16 11 55.

Vid akut fara ring 112.