Vi erbjuder support för innovationsprojekt i alla faser på vägen från forskningsresultat eller idé till marknadsfärdig produkt eller tjänst med särskilt fokus på de tidiga faser när en idé ska utvecklas och verifieras.

För att effektivt omvandla ett forskningsresultat eller en idé till en kommersiell produkt eller tjänst krävs en mängd kompetenser. Genom att kontakta Innovationskontoret på Stockholms universitet får du stöd genom hela processen.