Du får möjlighet att få Kicki som lärare om du går grundlärarprogrammet 4-6 eller forskarutbildningen. Kicki Skog är utbildad legitimerad grundskollärare och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Hennes forskning i matematikämnets didaktik handlar om bland annat att studera utmaningar som nyutexaminerade matematiklärare står inför oavsett kulturell kontext och hur politiska och socioekonomiska förhållanden ser ut, men också hur dessa förhållanden gör skillnad för matematiklärares utveckling. Kicki ser att studenter med olika språklig, kulturell och socioekonomisk bakgrund kan vara en viktig resurs i utbildningen där alla kan lära av varandra för att utveckla utbildningen för blivande grundlärare.