Tillgången på lärare och pedagoger är för liten för att motsvara behoven, konstaterar Arbetsförmedlingen i sin rapport över framtidsutsikterna för omkring 200 yrken.

– Aldrig tidigare har vi sett en så stor brist på lärare och vårdpersonal. Där kommer många arbetsgivare att få mycket svårt att rekrytera, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Förutom stora barnkullar gynnas förskollärarnas arbetsmarknad av kommunernas ambition att öka andelen pedagogiskt utbildade inom barnomsorgen. Specialpedagogernas höga medelålder tillsammans med regeringens satsningar för att göra det möjligt att anställa fler anställda specialpedagoger på skolorna ökar jobbmöjligheterna ytterligare.

Även gymnasielärare i yrkesämnen, lärare i grundskolan samt fritidspedagoger har mycket goda möjligheter till arbete. Pensionsavgångar och växande barnkullar i kombination med lågt intresse för yrket förstärker bristen, skriver Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen bedömer jobbmöjligheterna som mycket goda på tio års sikt för flertalet yrkesgrupper inom det pedagogiska området, för såväl yrkeserfarna lärare som nyexaminerade.

 

 

Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick (pdf)