Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Du får ett intressant självständigt, kreativt och omväxlande yrke. Under utbildningen får du ämnesfördjupning i ämnen som du vill undervisa i.

Ämneskombinationer

Du väljer mellan ett antal ämneskombinationer inom områdena språk, humaniora, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

Fråga Jacob, student
Jacob, student
Fråga Caroline, student
Caroline, student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 270, hp, 4,5 år eller 300 hp, 5 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurser 7-9.

Innehåll

Det ger dig goda kunskaper inom två eller tre ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare. Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbild-ningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

Johan, student
Johan, student

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300 hp, 5 år eller 330 hp, 5,5 år

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan.

Innehåll

Det ger dig goda kunskaper inom två ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare.

Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå. Väljer du att läsa till ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen får du dessutom en kandidatexamen inom ditt huvudområde och en masterexamen i ämnesdidaktik.