Det finns ett stort rekryteringsbehov av behöriga lärare. Efterfrågan varierar regionalt och utifrån det ämnesområde du väljer. Just nu är det brist på ämneslärare i svenska som andraspråk, moderna språk, matematik och naturvetenskap.
Ämneslärarprogrammet har två inriktningar: en mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och en mot arbete i gymnasieskolan. Under utbildningen får du ämnesfördjupning i ämnen som du vill undervisa i. Du väljer mellan ett antal ämneskombinationer inom områdena språk, humaniora, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap.

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

Fråga Jacob, student
Jacob, student
Fråga Caroline, student
Caroline, student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 270, hp eller
300 hp

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurser 7-9. Det ger dig goda kunskaper inom två eller tre ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare.
Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbild-ningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå.

Fråga Johan
Johan, student

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300 hp eller 330 hp

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan. Det ger dig goda kunskaper inom två ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare.

Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå. Väljer du att läsa till ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen får du dessutom en kandidatexamen inom ditt huvudområde och en masterexamen i ämnesdidaktik.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora och samhälle