Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver och en ämneslärarexamen.

Du läser bland annat kurser i pedagogik, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, specialpedagogik och etik. Kurserna ges både vid universitetet och som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Utbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier (90 hp).

De alternativ som finns för kompletterande pedagogisk utbildning är: