Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen.

Du läser bland annat kurser i pedagogik, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, specialpedagogik och etik. Kurserna ges både vid universitetet och som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Utbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier (90 hp).

Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan i matematik, naturvetenskap och teknik

Från och med hösten 2015 är det möjligt att läsa till ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan i matematik, naturvetenskap och teknik, ett till flera ämnen.

Vill du veta mer besök Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Mer information kommer under våren 2015.

Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot årskurs 7-9. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasieskolan i ditt huvudämne (90 hp). Om du har ett andra eller tredje ämne om 45 hp i din examen kan du också få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen.

Ämneslärarexamen mot gymnasieskolan

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan i  ett (120 hp) eller två ämnen (120 hp + 90 hp). Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i dina ämnen.

För dig som är civilingenjör

Hösten 2015 kan du studera till lärare i ämnen inom området matematik, naturvetenskap och teknik. Du ansöker under perioden den 15 mars – den 15 april 2015.
Vill du veta mer besök: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

För dig som har en forskarutbildning

Du som har en forskarutbildning (licentiat- eller doktorsexamen) i ett ämne som anknyter till något av dina undervisningsämnen har möjlighet att genomföra det avslutande självständiga arbetet (15 hp) redan under den andra terminen. Detta innebär utökad studietakt under termin 2, i och med att arbetet genomförs parallellt med att du läser de övriga kurserna. Samtidigt ger det dig med en forskarutbildning i bagaget en möjlighet att förkorta utbildningen med en halv termin.

Ämneslärarexamen mot humaniora och samhällsvetenskap

Tillsammans med dina tidigare ämneskunskaper får du en ämneslärarexamen mot gymnasieskolan. Som ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan är du som regel också behörig att undervisa i grundskolans årskurs 7-9.

Utbildningen anordnas under förutsättning att det finns tillräckligt många behöriga sökande i respektive ämne. Innehållet i ämnesstudierna ska vara relevant för undervisning i ämnen som finns i gymnasieskolan.

Särskild behörighet

Ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier med fördjupning om minst 120 hp samt ämneskunskaper i ett andra undervisningsämne som motsvarar ämnesstudier om minst 90 hp. Ett av ämnena ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Du ansöker under perioden den 15 mars – den 15 april 2015.

För mer information se:

Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik
Institutionen för pedagogik och didaktik

Kompletterande utbildning, inriktning mot förskola, 60 hp

Kursen riktar sig till dem som har en lärarexamen (2001-2011 års lärarutbildning) avsedd för grundskolans tidigare år (F/1-3 eller F/1-6) och/eller fritidspedagogisk verksamhet.

Kursen är en komplettering av tidigare lärarexamen där studenten tillägnar sig kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen avsedd för pedagogisk verksamhet som förskollärare i förskolan. Kursen är, tillsammans med tidigare examen, enligt behörighetskrav för kursen, behörighetsgivande för förskollärarlegitimation.

Kursen ges på halvfart under två år, under fyra terminer, vilket innebär att du läser 15 hp per termin.

Särskild behörighet

Lärarexamen (för antagna HT 2001-VT 2011) om 140 p/210 hp/240 hp avsedd för förskoleklass/ år 1 till år 3-6 (grundskolans yngre åldrar) samt fritidshem. Tidigare lärarutbildningar med antagning fram till och med VT 2001 innefattas inte av behörighetskraven. Kan sökas av studenter som läst enligt 2001 års lärarprogram.

Kompletterande utbildning, inriktning mot förskola, 60hp