Utbildningen ges i distansform där campusförlagda träffar blandas med nätbaserad undervisning och självstudier. Stockholms universitet erbjuder två olika inriktningar på yrkeslärarprogrammet: Yrkeslärare samt Yrkeslärare med inriktning vård- och omsorgslärare.

Som yrkeslärare undervisar du i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram eller Komvux men en arbetsmarknad finns även på folkhögskolor, yrkeshögskolan eller studieförbund. Det är brist på yrkeslärare och behovet väntas enligt prognoser från Universitetskanslersämbetet att öka fram till 2025.

Utbildningen leder till en lärarexamen med behörighet att undervisa i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram, komvux, folkhögskola, yrkeshögskola eller inom olika studieförbund.

Inriktning Yrkeslärare

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeskunskaper inom följande ämnen som finns på övriga gymnasieskolans yrkesprogram:

• Barn och fritid
• Bygg och anläggning
• El och energi
• Fordon och transport
• Handel och administration
• Hantverk (till exempel frisör och florist)
• Hotell och turist
• Industriteknik
• Naturbruk
• Restaurang och livsmedel
• VVS och fastighet.

Utbildningen ges på hel- eller halvfart och genomförs som campusförlagda träffar, nätbaserad undervisning samt VFU-skolor.

Utbildningen leder till en lärarexamen med behörighet att undervisa i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram, komvux, folkhögskola, yrkeshögskola eller inom olika studieförbund.

Särskild behörighet

Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom några av gymnasieskolans yrkesämnen. Mer information finns på www.edu.su.se

 

Inriktning Vård- och omsorgslärare

Utbildningen vänder sig till dig som har gedigna yrkeskunskaper från vård eller omsorgssektorn och som vill förmedla dessa till elever som läser på vård- och omsorgsprogrammet.

Utbildningen ges i distansform där campusförlagda träffar blandas med nätbaserad undervisning och självstudier.

Utbildningen leder till en lärarexamen med behörighet att undervisa i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram, komvux, folkhögskola, yrkeshögskola eller inom olika studieförbund.

Särskild behörighet

Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom några av gymnasieskolans yrkesämnen. Mer information finns på www.edu.su.se

Här är mer information om Yrkeslärarprogrammet, 90 hp