Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, riktar sig till de som vill bli lärare och redan har högskoleutbildning i något ämne som undervisas i skolan. Efter tre terminers heltidsstudier vid universitetet och som verksamhetsförlagd utbildning vid en skola är det möjligt att bli lärare i årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Dubbelt så många antagna

Till höstens KPU i matematik och naturvetenskap har 66 studenter antagits till 50 platser. Antalet sökande var över 300 personer, men långt ifrån alla var behöriga att antas. Nu när terminen startat står det klart att 52 av de antagna har påbörjat utbildningen. Som jämförelse antogs förra hösten 36 personer till 25 platser.

Det ökade intresset öppnar upp för att fler studenter kan antas nästa höst, uppger Susanne Ekström, studierektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

– Det är mycket möjligt att fler platser inrättas, men först behöver vi utvärdera hur urvalet skett till den här antagningen. Sökande som disputerat får till exempel fler meritpoäng. Kanske bör vi också ta hänsyn till vilka ämnen som skolhuvudmännen har behov av, säger hon.

Ett ämne räcker

Från och med i höst är det lättare att komplettera sina högskolestudier för att bli lärare då Stockholms universitet inrättat KPU för ett ämne. Det räcker att ha läst 90 högskolepoäng i antingen matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik för att bli lärare i årskurs 7-9 i detta ämne. Den som har läst 120 högskolepoäng i något av ämnena kan efter komplettering bli lärare i gymnasiet.

Enligt ett nytt regeringsförslag ska akademiker kunna arbeta som obehöriga lärare i två år under förutsättning att de går en KPU under tiden. Förslaget välkomnas av Hans Adolfsson, prorektor och övergripande ansvarig för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

– Utbildningen öppnar vägen till att få fler behöriga lärare i ämnen där det i dag råder brist, eller där sådan kan komma att uppstå, kommenterar han.

KPU ges även för den som vill utbilda sig till ämneslärare i flera skolämnen, antingen inom naturvetenskap och matematik eller humaniora och samhällsvetenskap. Nästa ansökningsperiod till KPU vid Stockholms universitet är 15 mars-15 april 2016.

 

Läs mer om kompletterande pedagogisk utbildning

Regeringens proposition Möjlighet till läraranställning under KPU