Ansökan

Kompletterande Pedagogisk Utbildning, KPU
(Ämnespoäng, men ingen fullständig lärarutbildning)

Lärarlegitimation

Studenter svarar på hur det är att läsa på Stockholms universitet

Tillgodoräknande

Utländska examina

Övrigt

 

Ansökan

Hur ansöker jag till ett av Lärarprogrammen?

 
 

 

Kompletterande Pedagogisk Utbildning, KPU
(Ämnespoäng, men ingen fullständig lärarutbildning)

Vad är kompletterande pedagogisk utbildning, KPU?

Svar: Kompletterande pedagogisk utbildning är för dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att kunna få behörighet för att kunna undervisa som lärare.

  • Du kan välja mellan att läsa till ämneslärare mot gymnasiet eller mot årskurs 7-9.
  • Du kan i din ämneslärarexamen mot 7-9 ha ett, två eller tre ämnen.
  • Du kan i din ämneslärarexamen mot gymnasieskolan ha ett eller två ämnen.
  • Om du redan har 90 hp ämnesstudier kan du bli ämneslärare mot årskurs 7-9!
  • Det krävs minst 120 hp i ett ämne för att vara behörig för gymnasieinriktningen.

Läs mer om KPU allmänt

Vanliga frågor om KPU i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen

Lärarlegitimation 

Hur får jag en lärarlegitimation?

Svar: För att få legitimation ska läraren eller förskolläraren ha examensbevis från en utbildning som ger behörighet för arbetet.

Du ansöker om lärarlegitimation på Skolverket. 

Jag har studerat till ett gammalt lärarprogram. Jag hoppade av min utbildning eftersom jag fick ett jobb. Nu vill jag avsluta min lärarutbildning för att få min lärarexamen och lärarlegitimation. Vilka möjligheter finns?

Svar: Om du påbörjade din lärarutbildning före hösten 2001 eller senare (och inte omfattas av VAL-projektet), ska du kontakta programansvarig institution.

 

Tillgodoräknande

 

Jag har en kurs som jag vill tillgodoräkna. Hur går det till?

Svar: Du kan endast göra tillgodoräknanden ifall du redan är antagen till en utbildning. Tillgodoräknanden görs av kursgivande institution. Generellt måste man som student lämna underlag för tillgodoräknande i form av kursplan inklusive litteraturlista samt studieintyg på den kurs du läst och vill tillgodoräkna dig. Ta också reda på vilken kurs du vill att den ska ersätta. Se även riktlinjerna i regelboken.

 

Utländska examina

Jag har en utländsk lärarutbildning som är inriktad mot idrott (bl.a.humanbiologi) och jag kan tänka mig att ta GRUNDLÄRARE inriktning mot arbete i fritidshem. Blir det svårt att komplettera mitt diplom?

Svar: Om du har en avslutad och godkänd utländsk lärarexamen finns möjlighet för dig att gå en kompletterande utbildning som gör dig behörig att undervisa i Sverige - Utländska lärares vidareutbildning, ULV-projektet. Utbildningen vänder sig till dig som har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarexamen och dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande svenska B eller svenska som andraspråk B.

Om du inte avslutat din lärarutbildning är får du söka Grundlärarprogramet, inriktning mot arbete i fritidshem. När du kommit in på programmet kan du sedan pröva om det finns kurser som du läst i din utländska utbildning som kan tillgodoräknas inom ditt grundlärarprogram. Behörighetskravet är grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A (Områdesbehörighet 6A) är du behörig att söka programmet. Vänd dig till Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen som har hand om den utbildningen: studievagledare-fria@buv.su.se.

 

Övrigt 

Vilka kompetensutvecklingsmöjligheter finns vid Stockholms universitet?

Svar: Om du som redan jobbar på skola är intresserad av att kompetensutveckla dig så har vi på Stockholms universitet flera kurser och program att välja mellan. Se kompetensutveckling. Vill du se alla kurser som erbjuds så finns de i utbildningskatalogen. Du kan också söka i kursdatabasen

Är en lärarexamen lika med en kandidatexamen?

Svar: Nej, en lärarexamen är en yrkesexamen. Däremot ingår det en motsvarande kandidat- eller magisteruppsats i så gott som alla lärarutbildningar (utom yrkeslärarprogrammet). Men man kan inte söka en kandidatexamen efter att bara ha läst kurser inom sitt lärarprogram. 

Vad händer mellan antagningsbesked och terminsstart?

Svar: Du ska tacka ”ja” till din plats efter första antagningsbeskedet om du vill behålla den. Sedan ska du följa anvisningarna för just din kurs vid kursstart. Rutinerna varierar beroende på vilken kurs det gäller. 

http://www.su.se/utbildning/anmalan-antagning

Vilka behörigheter gäller för att bli lärare?

Svar: Behörighetskraven varierar beroende på vilket lärarprogram det gäller. Se respektive lärarutbildning vilken behörighet som krävs. 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Institutionen för språkdidaktik
Specialpedagogiska institutionen

Finns det möjlighet för mig att studera utomlands under tiden som jag går mitt lärarprogram?

Svar: Hör med din institution vilka möjligheter som finns för dig och ditt lärarprogram. Du kan också kontakta sektionen för internationell mobilitet.