Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

En forskningsbaserad lärarutbildning

Ett viktigt mål för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet är att utgå ifrån existerande forskning och att särskilt utveckla forskning av relevans för barn- och ungdomsskolans verksamheter. Sedan 2008 satsar Stockholms universitet på matematikämnets, naturvetenskapsämnenas, språkens, de samhällsvetenskapliga och de humanistiska ämnenas didaktik. De har alla nu egen forskarutbildning.

Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare, bland annat inom pedagogisk filosofi, mångfald, media och komparativa, internationella studier av utbildningssystem. Utbildningen av förskollärare och fritidshemspedagoger bedrivs vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med flera framstående forskare inom bland annat språkutveckling, barnkultur och mångfald i skolan. Sedan fem år tillbaka bedriver Specialpedagogiska institutionen forskning om läs- och skrivutveckling, inklusion och demokrati och värderingsfrågor.

 

NORMA17

NORMA 17

Den åttonde nordiska konferensen om matematikutbildning, NORMA 17 kommer att äga rum i Stockholm den 30 maj - 2 juni 2017. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik är värd för konferensen.

Nyheter forskning

  • NORMA 17 2017-05-23 Den åttonde nordiska konferensen om matematikutbildning, NORMA 17 kommer att äga rum i Stockholm den 30 maj - 2 juni 2017.
  • Avhandling söker nya sätt att tolka lärprocesser 2017-05-22 Liza Haglund diskuterar i sin avhandling teorier om lärande och lyfter fram en första skiss till ett nytt sätt att tolka komplexa lärprocesser. Den benämns epistemisk holism.
  • FoU-dagen - 2017 2017-05-18 Den 17 maj genomförde MND FoU-dagen för nionde året i följd. Under dagen presenterade medarbetarna institutionens forskning och delade erfarenheter av pågående utvecklingsarbeten.

Profilområde: Barns villkor & rättigheter

Profilområde: Språk & språkinlärning

Profilområden

Bildningspodden

Universitetets forskning

Universitetet i sociala medier Universitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube