Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

En forskningsbaserad lärarutbildning

Ett viktigt mål för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet är att utgå ifrån existerande forskning och att särskilt utveckla forskning av relevans för barn- och ungdomsskolans verksamheter. Sedan 2008 satsar Stockholms universitet på matematikämnets, naturvetenskapsämnenas, språkens, de samhällsvetenskapliga och de humanistiska ämnenas didaktik. De har alla nu egen forskarutbildning.

Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare, bland annat inom pedagogisk filosofi, mångfald, media och komparativa, internationella studier av utbildningssystem. Utbildningen av förskollärare och fritidshemspedagoger bedrivs vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med flera framstående forskare inom bland annat språkutveckling, barnkultur och mångfald i skolan. Sedan fem år tillbaka bedriver Specialpedagogiska institutionen forskning om läs- och skrivutveckling, inklusion och demokrati och värderingsfrågor.

 

Nyheter forskning

Profilområde: Barns villkor & rättigheter

Profilområde: Språk & språkinlärning

Profilområden

Bildningspodden

Universitetets forskning

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube