Anna Åkerfeldt:

Digitala resurser utmanar synen på lärande

Anna Åkerfeldt.
Anna Åkerfeldt.

Att skriva prov i skolan "vet man ju hur det brukar gå till" – en ensam elev skriver ner sina svar med papper och penna. Men traditionella undervisningsmetoder sätts nu på spel. I min forskning diskuterar jag skolans användning av datorer och andra digitala resurser och hur detta utmanar våra föreställningar om lärande och kunskap.

 

 

Karin Gunnarsson:

Med önskan om kontroll?

Karin Gunnarsson.
Karin Gunnarsson.

I takt med larmen om ohälsa bland unga har efterfrågan på skolors hälsofrämjande arbete ökat. Skolan har blivit en plats som ska förebygga de svårigheter elever förväntas utveckla eller ha. I min forskning studerar jag hur skolans hälsofrämjande arbete fått en allomfattande prägel som omfattar hela skolan och alla elever. Vad sker när skolan ska arbeta för att göra alla elever mer hälsosamma?

 

 

Barbro Johansson:

Tonårsflickors berättelser om styrkor och särskilt stöd

Barbro Johansson.
Barbro Johansson.

Min forskning handlar om hur tonårsflickor uppfattar lärares bemötande under högstadiet och vid den inledande delen av gymnasiet. Flickorna berättar hur stödinsatser har påverkat deras skolgång samt om hur intressen och styrkor från fritiden kan tas tillvara för att utforma lärandestrategier i skolan.

 

 

 

Joacim Ramberg:

Specialpedagogik i den svenska gymnasieskolan

Joacim Ramberg.
Joacim Ramberg.

I min studie ingår alla gymnasieskolor i Sverige och jag har undersökt olika delar av de specialpedagogiska verksamheterna. Jag fokuserar på skillnader mellan kommunala och fristående skolor, hur vanligt det är med nivågruppering och var det specialpedagogiska stödet främst ges.

 

 

Pia Visén och Yvonne Hallesson:

Tala om texter

Pia Visén och Yvonne Hallesson.
Pia Visén och Yvonne Hallesson.

I skolan blir de texter elever förväntas läsa med åren allt mer komplexa. Att samtala om olika ämnens texter kan vara ett sätt att utveckla förmågan att läsa. Genom analyser av hur elever i samtal rör sig i texter de läst och skapar samband med texten, visas hur textsamtal kan stötta läsutveckling i olika ämnen och program på gymnasiet.

 

Schema för Forskardagarna 2015