Paul Andrews, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, beviljas bidrag om knappt 9,5 miljoner kronor för det femåriga projektet ”Årskurs ett elevers förvärv av grundläggande taluppfattning i Sverige och England: En jämförande analys av rötterna till systemisk matematisk underprestation”.

Martin Hällsten, Sociologiska institutionen, beviljas bidrag om drygt 2,5 miljoner för det fyraåriga projektet ”Utbildning och social mobilitet”.

Lise Roll-Pettersson, Specialpedagogiska institutionen, beviljas bidrag om drygt 5 miljoner kronor för det fyraåriga projektet ”Tidig intervention och autism; transformering av forskning till praktik genom en kompetensutvecklingsmodell”.

Totalt inkom 247 ansökningar varav 24 projekt beviljades bidrag. Det ger en beviljandegrad på 9,7 procent.

– Trenden att forskare söker längre och större projekt inom utbildningsvetenskap är tydlig i årets ansökningar. Flera forskare, både seniora och yngre, arbetar tillsammans i projekten, vilket vi ser som positivt. Utbildningsvetenskapliga kommittén beslutade dock att medelbidraget i år inte skulle vara högre än förra året. Detta för att beviljandegraden inte ska sjunka ytterligare. Men det innebär samtidigt budgetnedskärningar i projekt med höga kostnader, säger Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet i ett uttalande.

 

Mer information om årets beviljade medel