Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

En forskningsbaserad lärarutbildning

Ett viktigt mål för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet är att utgå ifrån existerande forskning och att särskilt utveckla forskning av relevans för barn- och ungdomsskolans verksamheter.

Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare, bland annat inom pedagogisk filosofi, mångfald, media och komparativa, internationella studier av utbildningssystem. Utbildningen av förskollärare och fritidshemspedagoger bedrivs vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med flera framstående forskare inom bland annat språkutveckling, barnkultur och mångfald i skolan. Den Specialpedagogiska institutionen bedriver forskning om läs- och skrivutveckling, inklusion och demokrati och värderingsfrågor. Matematikämnets, naturvetenskapsämnenas, språkens, de samhällsvetenskapliga och de humanistiska ämnenas didaktik har alla egen forskarutbildning.

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet är forskningsbaserad med en djup och bred förankring i aktuell forskning.

 

Nyheter forskning

Disputationer

Susanne Kjällander

Vad spelar de digitala lärplattorna för roll i dagens förskola?

Forskningsdatabas
Bildningspodden

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube