Lärare

Lärare

Utveckla dig som lärare

För lärare och förskollärare som vill utvecklas i sitt yrke erbjuder Stockholms universitet flera kurser och program. Det kan handla om fördjupning inom de ämnen du redan undervisar i, eller fortbildning för dig som vill byta inriktning.

Eller är du kanske en engagerad pedagog, fritidslärare, förskollärare som gärna vill hjälpa lärarstudenter få erfarenhet och utveckla läraryrkets alla sidor och föra dina erfarenheter och kunskaper vidare till lärarstudenter? Om du inte redan är VFU-handledare så hoppas vi att du vill bli det!

Stockholms universitet erbjuder lärare och förskollärare flera vägar till den behörighet som krävs för lärarlegitimation. Saknar du lärarexamen, eller behörighet för skolformen, årskurserna eller ämnet du undervisar i? Då kan VAL, vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, vara en väg att gå. Är du i stället redan lärare med examen, men undervisar i ämnen du saknar behörighet för? Då är Lärarlyftet en väg till ämnesbehörighet.

Ämnesanpassad navigering och sök för underlag till din undervisning

På ur.se kan du klicka, söka och filtrera dig fram till de program som passar just dig och din undervisning.

Aktuellt

  • Katarina Lycken Rüter föreläser i hörsal B5 Föreläsning av Katarina Lycken Rüter på Skolverket på temat "IT förändrar praktiken - om IT, skola och digital kompetens". Lokal: Hörsal B5.
  • Så ska lärares yrkeserfarenhet valideras Lärare som är legitimerade men inte behöriga ska kunna få sin yrkeserfarenhet validerad. Stockholms universitet har regeringsuppdraget att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för valideringen.
  • Förenklad väg till behörighet Tidningen Skolvärlden uppmärksammar universitetets valideringsprojekt och möjligheten att inom Lärarlyftet få erfarenhetsbaserade kunskaper validerade. Projektledare UllaKarin Sundqvist Nilsson intervjuas.
  • Karin Nygårds föreläser i Medieverkstan Digital allmänbildning - dags att leva upp innehållet i läroplanen. Karin Nygårds håller en föreläsning med rubriken "Nycklar för att förstå och kunna verka i ett digitalt samhälle".