Utbildning våren 2018

Ansökningsperiod för vårterminens kurser är 15 september - 16 oktober. Kurserna står öppen för sen anmälan.

Skolverket styr utbudet

Lärarlyftet II erbjuder av Skolverket speciellt utvalda kurser. Inför varje ny termin upphandlar Skolverket nya kurser vilket gör att utbudet varierar mellan terminerna. Som beslutsfattande myndighet i lärarlegitimationsärenden garanterar Skolverket att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen.

De kurser som ingår i Lärarlyftet II leder till behörighet i ett ämne man undervisar i vilket ger en utökad ämnesbehörighet.

Skolverkets information om Lärarlyftet II

Ersättning för studier inom Lärarlyftet II

Arbetsgivaren kan söka bidrag hos Skolverket för att stödja lärarens medverkan i Lärarlyftet II. Ytterligare information finns på Skolverkets webbplats.

Information och kontakt

Vid varje kursbeskrivning finns angivet vart du kan vända dig för närmare information och studievägledning.

Här hittar du mer allmän information om behörighetsfrågor samt information om studievägledning vid Stockholms universitet.

Allmänna frågor om projektet Lärarlyftet II vid Stockholms universitet: lararlyftet@su.se