Validering

Vi utvärderar Lärarutbildningsportalen och vill gärna veta vad du tycker.

Enkäten genomförs av SKOP. Alla lämnade uppgifter betraktas som strängt hemliga. Svaren kommer att bearbetas statistiskt och redovisas så att enskilda svar inte kan kännas igen.

Vill du svara?

Validering

Valideringsuppdraget

Stockholms universitet har under år 2013-2015 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för validering av yrkeserfarenhet inom ramen för Lärarlyftet. Uppdraget slutrapporterades i januari 2016. Allt material som tagits fram av projektet kommer att finnas tillgängligt under hela 2016.

Processtöd för validering inom Lärarlyftet

Stöd till lärosäten som erbjuder validering inom Lärarlyftet.