Lärare

Utveckla dig som lärare

För lärare och förskollärare som vill utvecklas i sitt yrke erbjuder Stockholms universitet flera kurser och program. Det kan handla om fördjupning inom de ämnen du redan undervisar i, eller fortbildning för dig som vill byta inriktning. Du kan till exempel läsa vidare till speciallärare, specialpedagog eller läsa en kompletterande pedagogisk utbildning.

Eller är du kanske en engagerad pedagog, fritidslärare, förskollärare som gärna vill hjälpa lärarstudenter få erfarenhet och utveckla läraryrkets alla sidor och föra dina erfarenheter och kunskaper vidare till lärarstudenter? Om du inte redan är VFU-handledare så hoppas vi att du vill bli det!

Stockholms universitet erbjuder lärare och förskollärare flera vägar till den behörighet som krävs för lärarlegitimation. Saknar du lärarexamen, eller behörighet för skolformen, årskurserna eller ämnet du undervisar i? Då kan VAL, vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, vara en väg att gå. Är du i stället redan lärare med examen, men undervisar i ämnen du saknar behörighet för? Då är Lärarlyftet en väg till ämnesbehörighet.

Årets lärare vid Stockholms universitet

Pedagogiska priset vid Stockholms universitet delas ut varje år till en pristagare per fakultet. Det är studenter vid universitet som har nominerat kandidater till Årets lärare, och i år nominerades 150 lärare.

”Hon skapar en optimal inlärningssituation med tydliga mål och stor tilltro till studenternas förmåga.”
”Hon ser varje individ i rummet och släpper fram studenter med olika perspektiv i dialogen.”
”Han begripliggör det svåra och möjliggör att angripa problem som känns omöjliga.”
”Han skapar ett engagemang som går utanför klassrummet.”

When you are lärare

Att vara lärare kan vara både fantastiskt och utmanande. Det vill Stockholms stad visa genom drama och humor i film och fördjupande samtal i poddar.

Hållbarhet - fyra utbildningspass

Under fyra tillfällen i höst har du som är engagerad i och intresserad av undervisning kring globala hållbarhetsfrågor möjlighet att fördjupa dig i ämnesdidaktiska begrepp, teorier och modeller, med utgångspunkt i din egen undervisning. 

Lina Gyllensten

"Du får en personlig utveckling och kan ge barnen en bra utbildning"

Lina Gyllensten på Viggbyskolan i Täby är lärare i klass 1a och jobbar kontinuerligt med vidareutveckling.

Helena Kvarnsell

Inspiration till vidareutveckling

Helena Kvarnsell arbetar som lärare i matematik, NO och teknik på högstadiet, på Björknässkolan i Nacka och vill kontinuerligt utvecklas.

Kontakt

Studievägledning vid institutionerna inom lärarutbildning vid Stockholms universitet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
(Förskollärare, Grundlärare fritidshem)

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (Ämneslärare humaniora och samhällsvetenskap, KPU)

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik   (Grundlärare 4-6, Ämneslärare matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, KPU)

Institutionen för pedagogik och didaktik
(Yrkeslärare)

Institutionen för språkdidaktik
(Grundlärare F-3, Ämneslärare språk)

Specialpedagogiska institutionen
(Speciallärare, Specialpedagog)

KPU, kompletterande pedagogisk utbildning

Förskolelyftet: lararlyftet@su.se

Lärarlyftet: lararlyftet@su.se

Lärarlegitimation: lararlegitimation@su.se

VAL, Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen: val@su.se

ULV, Utländska Lärares Vidareutbildning: ulv@su.se

VFU, Verksamhetsförlagd utbildning

VFU-samordnare i kommuner och stadsdelar

VFU-ansvariga vid Stockholms universitet

Vad vill du läsa?

Lärarutbildningar Till utbildningskatalogen
Utbildning på forskarnivå
Uppdragsutbildning
Universitetslärarutbildning
Nationellt centrum för svenska som andra språk
KRC

Universitetet i sociala medier Universitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube