Lärarstudent

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Lärarstudent

Lärarstudenternas nyhetsbrev

I mars har det varit ganska lugnt med event för lärarstudenter, och eftersom vi inte vill maila er utan att ha något att säga så kommer här ett nyhetsbrev som täcker både resten av mars samt april, då schemat är späckat med både temadag om specialpedagogik, gratis bowling för de 20 första som anmäler sig till SMåMå Mars, föreläsningar på Gula Villan, studentrådsmöten och kårval!

Stipendier ur Folkskoleseminariets

”Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller
berömvärt flit
Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan
kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott
Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat
för lärarkandidaterna gemensamt ändamål
Förvärv av material eller andra saker”

Universitetskonto och universitetskort

Som student vid Stockholms universitet behöver du ett universitetskonto och ett universitetskort för att kunna använda universitetets gemensamma IT-tjänster. Kontot och kortet gör det möjligt att använda exempelvis datorerna i datorsalarna inklusive utskriftsmöjligheter, bibliotekets resurser och det trådlösa nätet. www.su.se/aktivera

Examen

Examen är ett av målen för studier vid universitet. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler.