Introduktion i Aula Magna
Introduktion i Aula Magna

Programmet börjar kl 10.00 i Aula Magna med en gemensam introduktion för alla nya lärarstudenter. Efter lunch följer introduktioner för de olika utbildningarna på programansvariga institutioner.

 

09.30    Kårsdraget spelar utanför
entrén till Aula Magna  

10.00   Stora hörsalen, Aula Magna

 • Prorektor hälsar välkommen
  tillsammans med studentkåren
 • Utbildningsvetenskaplig kärna
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Centrala lärarstudentrådet
 • Lärarstudenternas klubbmästeri 
 • Medieverkstaden
 • Kom igång med IT och biblioteket
 • Studie- och språkverkstaden och Studiestöd
 • Studenthälsa
 • Avslutning

 

Från 12.30    Introduktion för

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Grundlärarprogrammet inriktning F-3

Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4–6

Ämneslärarprogrammet inriktning språk

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

 

14.30-16.00   Mässa med kår- och fakultetsföreningar samt universitetets studentstödjande enheter, Foajén och Galleriet, plan 4 och 5, Aula Magna

 

16.00    Campusrunda och studentpubar