– Det är jättekul och viktigt att lärarstudenter från olika program engagerar sig tillsammans och fakultetsövergripande, säger Anja Enerud, studiebevakare för lärarutbildningarna vid Stockholms universitets studentkår.

Till ordförande för Centrala Lärarstudentrådet valdes Minna Billlström, som till vardags representerar studentrådet vid Institutionen för språkdidaktik. Till vice ordförande valdes Hanna Ringqvist, från studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. I styrelsen sitter också representanter från studentrådet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och i framtiden även representanter från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

– Under höst- och vårterminen har vi sett att många frågor som de respektive studentråden driver är sådant som rör alla lärarstudenter, som till exempel frågan om en gemensam examensceremoni och professionsanknytningen i lärarutbildningen, säger Anja Enerud.

Studentkårens mål är att det ska finnas ett student- och doktorandråd vid varje institution. Råden hör till studentkåren men bestämmer själva vad de ska fokusera på och hur de vill arbeta. Ett starkt studentinflytande är också av stor betydelse för Stockholms universitet, som i sin policy för studentinflytande betonar dess betydelse för universitetets kvalitetsarbete.

 

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet