10.00-11.15 Program i Aula Magna

Prorektor hälsar välkommen tillsammans med studentkåren
Utbildningsvetenskaplig kärna
Verksamhetsförlagd utbildning
Centrala lärarstudentrådet
Medieverkstan
Studie- och språkverkstaden
Kom igång med IT och biblioteket

11.15-12.15    Rundvandring

12.15-13.00    Lunch på egen hand

13.00   Introduktion på programansvariga institutioner

Länkar med information om introduktionerna till respektive programansvarig institution kommer att uppdateras löpande.

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet

14.30-16.00   Studentmässa vid Galleriet i Aula Magna, en trappa upp

Träffa Stockholms universitets studentkår och en mängd fakultets- och kårföreningar, Lärarstudenternas klubbmästeri för tips om ett aktivt och roligt studentliv. Studie- och karriärvägledare, Studenthälsan, Biblioteket, IT-avdelningen  och många fler av universitetets serviceenheter finns också på plats för att svara på dina frågor. Vi bjuder på fika.

 

Från 16.00       Välkomstpub

Välkomstpuben är för nya lärarstudenter på Café Bojan i Nobelhuset på Frescativägen 14B. De röda tegelhusen till höger när du kommer upp från tunnelbanestationen Universitetet. Arrangör: Lärarstudenternas klubbmästeri.

 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade, utbildningen ges tillsammans med KTH

Välkomna!