Om du har frågor eller vill tipsa om något kan du alltid kontakta mig. Din utbildning påverkar dig och därför är det viktigt att du är med och påverkar den.

Lycka till med studierna!

Mvh

Erik Blohmé

Studiebevakare för lärarutbildningarna

08 - 674 62 28

erik.blohme@sus.su.se

VAD HÄNDER PÅ CAMPUS?

So you think you can påverka? Påverkansstrategier! 10 mars klockan 15.00 - 16.30 (Kårsalen i studenthuset)

På tisdag så börjar kårens seminarieserie om studentrådsarbete, "So you think you can påverka?", där vi peppar, vidareutbildar och samordnar de eldsjälar som vill göra studierna bättre för alla studenter vid Stockholms universitet.

Kom förbi och lär er mer om studentengagemang, universitetets struktur, och mycket mer. Kåren bjuder på fika!

Arr. Stockholms universitets studentkår

Livsviktigt! Lunchföreläsning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 11 mars klockan 12.00 - 13.00 (BUV107, Frescati Hagväg 24)

Hur bemöter vi som lärare beteenden hos elever med ADHD, Aspergers syndrom, mm?

Komplettera din lärarutbildning med den här föreläsningsserien i tre delar om neuropsykiatriska diagnoser, stresshantering, allergi och astma. Det bjuds på lunchmackor!

Arr. Stockholms universitets studentkår, Stockholms universitet, Studenthälsan, mfl.

Föreläsning: Den professionella förskoleläraren! 12 mars klockan 16.30 - 17.30 (Hörsal 4, södra huset)

Som förskolelärarstudent är du en viktig bärare av förskoleläraruppdraget och vår profession. Föreläsningen kommer att handla om förskolelärarens undervisande uppdrag och om hur man skapar förutsättningar för det. Men också om pedagogisk utvecklingstid och din professionella roll. Det bjuds på fika med smörgås!

Arr. Lärarförbundet

 

TIPS!

Facebook-sida: Lärarstudenter vid Stockholms universitet

Sidan är en levande samlingsplats där alla kan bidra och ta del av aktuella händelser. Det vore toppen om vi kan hjälpas åt med marknadsföringen, så att fler hittar dit. Bjud in kursare och kompisar, så gör vi studietiden bättre tillsammans!

Facebook-sida: Lärarstudenter och kurslitteratur

Här kan du köpa/sälja/byta/låna kurslitteratur tillsammans med andra lärarstudenter. Gruppen är som en digital basar, där vi kan tipsa och hjälpa varandra.

Skriv till studentombuden och ställ frågor om dina rättigheter som student!

Studentombuden på Stockholms universitets studentkår har en spalt i kårtidningen Gaudeamus dit du kan skicka in dina frågor om studenträttigheter! Mejla dina frågor till: studentombud@sus.su.se   

Tips på hur du som lärarstudent kan engagera dig!

Ett blogginlägg med tips på hur lärarstudenter vid Stockholms universitet kan engagera sig under studietiden.

Gilla studentkåren på Facebook!

Följ studentkåren på Instagram!

Mvh

Erik Blohmé

Studiebevakare för lärarutbildningarna