Besök från Japan
Besök från Japan

Besöket gav upphov till idéer om framtida utbyten för lärare, studenter och forskare inom lärarutbildningarna.