Under våren och sommaren 2014 har Vetenskapsrådet bedrivit ett arbete med att ta fram översikter om de forskningsområden och infrastrukturer som Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer ansvarar för. I början av hösten gavs möjlighet att kommentera texterna genom ett webbforum. Därefter har samtliga texter bearbetats och så småningom beslutats av respektive ämnesråd, råd och kommitté.

Ämnesöversikten är ett av de underlag som Vetenskapsrådets styrelse under våren 2015 har att ta ställning till, för att så småningom kunna lämna rekommendationer till regeringen inför nästa forskningsproposition.

 

Ämnesöversikten inom utbildningsvetenskap 2014

Kommentar av Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskapliga kommittén