Prefekt Stefan Nordlund.
Prefekt Stefan Nordlund.

Förra hösten ställdes utbildningen in på grund av det låga söktrycket. Men nu ser prefekt Stefan Nordlund ett ökat intresse för både ämnena och årskurserna.

– Beslutet att åter erbjuda utbildningen bygger på att vi förra hösten hade dubbelt så många sökande till ämneslärarprogrammet mot gymnasiet i dessa ämnen. Det var dubbelt så många som påbörjade utbildningen då jämfört med hösten 2013. Några av dem har senare velat gå över till 7-9-programmet.

Den som läser till ämneslärare mot gymnasiet är också behörig att undervisa i högstadiet. Det gör att 7-9-lärare i dessa ämnen kommer att finnas trots att utbildningen ställdes in i höstas, betonar Stefan Nordlund. När man nu öppnar upp för sökande igen är det med förhoppningen att alla ämneskombinationer ska kunna ges.

– När det gäller ämnen som kemi, biologi, geografi och matematik kan vi ge utbildningen även om vi bara får en student. Det är mer osäkert om vi får få sökande till övriga naturvetenskapliga ämnen. Det beror på ämneskombinationer och om annat lärosäte är involverat.