Sedan höstterminen 2011 har antalet behöriga förstahandssökande ökat från 10 000 till drygt 16 000 höstterminen 2014. Klart högst söktryck är det till förskollärarutbildningen där det funnits över två behöriga förstahandssökande per antagen student de senaste två höstterminerna. Särskilt svagt är intresset för grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs4-6 och till ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurs 7-9.

Även fler antagna

Sedan höstterminen 2011 har också antalet antagna till lärarutbildningarna ökat kraftigt. Då antogs totalt 8 397 studenter. Höstterminen 2014 ökade antalet antagna till 11 344 studenter.

Av de 16 000 sökande höstterminen 2014 blev 11 300 studenter antagna. Bland dessa var det till sist 9 400 studenter som började på någon av inriktningarna. Det är en ökning med nio procent jämfört med förra hösten. På förskollärarutbildningen, som hade 6 200 sökande var glappet mellan sökande och antagna störst, knappt 3000 kom in.

 

UKÄ:s analys om inflödet till lärarutbildningarna (pdf)