Enligt ansökningsstatistiken från Universitets- och högskolerådet är förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet fortfarande landets mest sökta lärarutbildning. 2300 sökande, till 130 platser, innebär en ökning med fem procent sedan förra hösten. Det gör förskollärarprogrammet till universitets sjätte mest sökta programutbildning, med fler sökande än till journalistprogrammet och ekonomiprogrammet.

Bland lärarutbildningarna är det grundlärarprogrammen som ökar mest procentuellt sett. Inriktningen mot förskoleklass och årskurs 1-3 har över 1400 sökande, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med förra hösten. Allt fler vill också bli lärare i årskurs 4-6. Utbildningen har över 1000 sökande (+ 20 procent), medan inriktningarna mot fritidshem har 700 sökande (+ 25 procent).

Bland ämneslärarprogrammen mot gymnasieskolan är intresset för inriktningen mot samhällskunskap och historia störst med över 400 sökande. När det gäller inriktningarna mot naturvetenskapliga ämnen är kombinationen fysik och matematik populärast, med närmare 100 sökande.

Totalt sökte 13 345 en lärarutbildning vid Stockholms universitet inför hösten 2015. Det är tio procent fler sökande jämfört med höstterminen förra året. Enligt UHR har det totala antalet anmälningar till landets universitet och högskolor minskat med en procent jämfört med i fjol.

UHR:s statistik