– En stor majoritet av de beviljade projekten fokuserar på skola och förskola. Ungefär en femtedel av de beviljade forskningsbidragen går till projekt om användning av digitala teknologier i lärandet. Flera bidrag går även till projekt som kretsar kring frågor om etik och värdegrund i utbildning. En stor del av forskningen som får stöd från Utbildningsvetenskapliga kommittén under de närmaste åren är relaterad till grundläggande forskning kring praktik och profession, säger Eva Björck, huvudsekreterare för Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Tre forskare vid Stockholms universitet beviljas bidrag om totalt 26 miljoner.

Följande forskare vid universitetet tilldelas projektbidrag:

  • Eva Andersson, Kulturgeografiska institutionen, för projektet ”Utbildningsattityder, föräldrars preferenser och skolresultat i ett förändrat utbildningslandskap”.
  • Hillevi Lenz Taguchi, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, för projektet ”Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets-, språk- och kommunikationsförmågor: En interdisciplinär studie av socio-emotionellt lärande och datoriserad uppmärksamhetsträning”.
  • Christian Lundahl, Institutionen för pedagogik och didaktik, för projektet ”Från Paris till Pisa. Styrning av utbildning genom internationella jämförelser 1867-2015”.

 

Samtliga bidragsbeslut inom utbildningsvetenskap från Vetenkapsrådet

Läs mer om Hillevi Lenz Taguchis forskningsprojekt

Mer om Christian Lundahls forskning