Förslaget till fördelning är ett inriktningsbeslut avseende dimensioneringen av antalet platser för 2015. Fördelning till Stockholms universitet:

  • Grundlärare 140
  • Förskollärare 129
  • KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning 34
  • Speciallärare 73
  • Vidareutbildning av förskollärare 37
  • Ämneslärare 101

Totalt tilldelas Stockholms universitet 514 utbildningsplatser, vilket är flest platser bland lärosätena. Uppsala universitet tilldelas drygt 400 platser och Göteborgs universitet drygt 300.

Riksdagen fattar beslut i morgon fredag.

 

Betänkande Utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning (pdf)