Edcamp kan liknas vid en knytkonferens, en okonventionell konferens som bryter den vanliga föreläsningsmodellen. Precis som vid ett knytkalas är det deltagarna som tar med sig något att bjuda på, men i form av ett angeläget ämne. På sätt är det deltagarna själva som styr över de frågor och ämnen som kommer att diskuteras.

– Edcamp är ett sätt för lärarstudenter att under avslappnade former få chans att ställa de där frågorna om yrket som inte kan besvaras inom lärarutbildningen, säger Per Båvner, lärarutbildningskoordinator vid universitetet och den som tagit initiativ till Edcamp Lärarstudent.

Kompetensutveckling på deltagarnas villkor

Konceptet Edcamp startade i USA 2010. Den som importerade mötesformen till Sverige var Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid universitetet. 2011 var hon medarrangör till Sveriges första Edcamp. Hon ser mötesformen som en sorts kompetensutveckling på lärarnas, och denna gång lärarstudenternas, egna villkor och utifrån de deltagande lärarnas och lärarstudenternas egna behov.

– Edcamp bygger på aktiva och engagerade deltagare. Det enda man behöver ta med sig är kunskap och nyfikenhet. Har man en specifik fråga eller ett specifikt ämne man vill lyfta och samtala om skriver man upp det på ”edcamptavlan”. Vill man inte ta upp en egen fråga så väljer man grupp efter det ämne man är intresserad av.

 

Edcamp Lärarstudent äger rum 13 maj kl 17.30-19.30 i SKL:s lokaler på Hornsgatan 20. Stockholms universitet bjuder på förtäring, dryck finns till självkostnadspris.

Anmäl dig här.

Mer om Edcamp Sverige.