Margareta Enoksson.
Margareta Enoksson.

Enligt en intervjustudie där åtta lärare använt sig av modellen Lesson- och Learning studies i matematikundervisningen bidrar arbetssättet till ett nytt sätt att se på undervisningen, elevers lärande och behov av stöd.
– Det var förvånande att en så relativt enkel form av kompetensutveckling, som att träffas på den egna skolan och diskutera undervisning och lärande med sina närmaste kollegor i samma ämne, går på djupet både till innehåll och form, säger Margareta Enoksson, provutvecklare av nationella prov i matematik vid PRIM-gruppen, Stockholms universitet, och tidigare lärare i matematik på högstadiet och speciallärare.

Läraren blir mer professionell i sin roll

Lärarna i studien talar om en förändrad lärarroll, från den mer förmedlande till den undersökande läraren som är vaken för det som är svårt och lyhörd för elevernas tankar.
– Lärarna lyfter fram elevernas olikheter som en resurs. Alla elever är vinnare då lärarna lyfter fram olika lösningar på problem som eleverna arbetar med, säger Margareta Enoksson.

Elever i svårigheter i matematik gynnas genom att de får problemet belyst från olika håll. De elever som har lätt för matematik gynnas eftersom de får en djupare kunskap som de kan bygga vidare på.

Undervisning i behov av särskilt stöd – inte eleverna

Margareta Enoksson beskriver lärarnas nya förhållningssätt som att det är undervisningsinnehållet som är i behov av särskilt stöd, inte eleverna.
– Kan läraren bara få syn på elevernas tankar i matematiken och synliggöra både dem och det som eleven och läraren tar för givet, medverkar det till att undervisningen gynnas, konstaterar hon.

 

Margareta Enokssons studie gjordes som en uppsats på avancerad nivå inom speciallärarprogrammet och finns att läsa som reviderad form i rapportserien Matematikdidaktiska texter – beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Publikationer från PRIM-gruppen

Läs mer om Learning study