Vid tiden för förskolelagens införande 1975 deltog cirka 10 procent av barnen i någon form av barnomsorg. I dag är nästan 95 procent av 3-5-åringarna inskrivna i förskolan.

Seminariet i riksdagen uppmärksammar utbyggnaden och utvecklingen av svensk förskola samt de utmaningar som förskolan står inför i dag.

Välkomsttalar kl 13.00 gör utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S), tillika före detta förskoleminister. Sedan följer tal av flera nuvarande och före detta politiskt aktiva: Birgitta Dahl, Ingvar Carlsson, Bengt Westerberg och Ylva Johansson.

Från akademin inleder professor Anne-Li Lindgren, Stockholms universitet. Därefter ges olika perspektiv på förskolan i tal av: Ingegerd Tallberg Broman, Malmö högskolan, Gunilla Halldén, Linköpings universitet, Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet, Terjei Havnes, Oslo universitet, samt Michel Vandenbroek, Gent universitet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin avslutningstalar kl 16.50.
 

Seminariet pågår kl 13.00-17.30 och går att se via webb-tv, direkt och i efterhand.

Seminarieprogram 40 år med lagstadgad förskola.

Med anledning av seminariet debatterar Gustav Fridolin och Lena Hallengren i SvD:
"Så vill vi stärka förskolan".