Lärarnas tidning har begärt ut uppgifter om registrerade studenter vid samtliga lärosäten som anordnar lärarutbildning. Undersökningen visar att både antalet förstahandssökande, antalet antagna och antalet registrerade lärarstudenter ökar hösten 2014. Största ökningen finns på utbildningarna grundlärare med inriktning fritidshem samt ämneslärare med inriktning mot gymnasiet.

– Yippie!, är utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) reaktion.

 

Artikeln ”Fler väljer att börja på lärarutbildningen”