Behovet av nya lärare uppgår nu till 90 000 heltidstjänster, enligt regeringens nya beräkningar. Det är 20 000 tjänster fler än den tidigare bedömningen. Eftersom alla examinerade lärare inte kommer att arbeta som lärare beräknas examinationsbehovet uppgå till 107 000 lärare till år 2019.

En av de mest effektiva åtgärderna att klara av lärarbristen är att fler lärare fortsätter sin lärargärning under hela sitt yrkesliv och gärna några år in i pensionen, uppgav utbildningsminister Gustav Fridolin på en pressträff.

Antalet barn och unga i skolåldern beräknas öka med totalt 17 procent fram till 2020. Både inrikes och utrikes födda bidrar till ökningen.

 

Källor: Skolverket och Lärarnas tidning.