Antalet behöriga sökande till lärar- och förskollärarutbildningar i Sverige har ökat med 10 procent, medan antalet antagna ökar med 12 procent. Totalt sökte drygt 10 000 behöriga en lärar- eller förskollärarutbildning inför vårterminen 2016.

Störst är ökningen av behöriga sökande till ämneslärarutbildningarna, 10 procent, och antagna, 44 procent. Till grundlärarutbildningar ökar antalet sökande med 1 procent, medan antalet antagna minskar med -2 procent.

Rapporten visar också att fler kvinnor i första hand söker till lärar- och förskollärarutbildningar, särskilt ämneslärare. Och att färre män antas till förskol- och grundlärarutbildningar jämfört med vårterminen 2015.

 

UHR: Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 (pdf)

Lärarprogrammen de mest sökta vid Stockholms universitet

Ökning av antalet antagna till Stockholms universitet