Universitets- och högskolerådet har jämfört ansökningsläget vid sista anmälningsdag vårterminen 2015 med vårterminen 2014 både på utbildningsnivå och individnivå. På utbildningsnivå beskrivs antagningen utifrån sökbara utbildningar och hur många av dessa utbildningar som har sökande och förstahandssökande. På individnivå beskrivs antagningen utifrån de sökandes perspektiv, hur många som har anmält sig och vad de valt i första hand.

Förändringar på utbildningsnivå

Bland utbildningar som leder till yrkesexamina och har sökande vid sista anmälnings­dag ökar antalet lärarprogram från 120 till 128 (+7 %). Vad gäller förstahandssökande ökar intresset mest för civilingenjörsutbildningar: plus 70 procent. Fler förstahandssökande väljer också lärarutbild­ningar. Jämfört med vårterminen 2014 får ytterligare 13 lärarutbildningar förstahands­sökande våren 2015.

Förändringar på individnivå

Bland utbildningar som leder till yrkesexamina får lärar- och förskollärarutbildningar 14 procent fler sökande totalt. I absoluta tal vill ytterligare 1 500 sökande bli lärare/förskollärare. Antalet förstahandssökande ökar med 12 procent till lärar- och förskollärarutbildningar och med åtta procent till läkarutbildningarna.

 

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 (pdf)