På nationell basis har intresset för inriktningen mot årskurs 7-9 sjunkit med en fjärdedel och flera lärosäten har lagt ner sina högstadieinriktningar. Men Stockholms universitet går mot strömmen och ser ett ökat intresse för ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans 7-9, om än från en redan låg nivå. Behöriga sökande har ökat från 233 till 404, och antalet antagna från 42 till 67. Det ökade intresset kan förklaras med att fler ämneskombinationer ges till hösten jämfört med förra året.

I motsvarande mån minskar antalet antagna till inriktningen mot arbete i gymnasieskolan, från 306 till 262. Detta trots att denna inriktning ger möjlighet att undervisa både i gymnasiet och årskurs 7-9. Antalet antagna ökar däremot både till Grundlärarprogrammet mot arbete i F-3 samt till Yrkeslärarprogrammet.