Stockholms universitet tog i ett seminarium i Almedalen initiativ till att tillsammans med kommuner och skolhuvudmän utveckla kompetensutvecklande insatser för lärare, en modell som går under benämningen Lärare 3.0. Efterföljande dialog med ett antal skolhuvudmän har utmynnat i möten med utbildningschefer både i Södertälje och Österåker. Även Huddinge kommun och Sollentuna kommun har visat intresse.

– Kommunerna är bland annat intresserade av språkutvecklande ämnesundervisning. Skolan blir allt mer mångkulturell och i den utvecklingen är det angeläget att beprövad erfarenhet får utrymme att möta aktuell forskning, säger B-O Molander, rektorsråd för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Initiativ bör komma från lärarna

Lärarutbildningen förutsätter egentligen en fortsatt kompetensutveckling, påpekar B-O Molander. Utbildningen är så bred att prioriteringar kring innehållet är nödvändiga. Med några års erfarenhet i ryggen uppstår ofta behovet hos lärarna att fördjupa sig i elevernas lärande.

– För att lyckas är det viktigt att lärarna driver och definierar de frågor de behöver utvecklas inom. Insatserna bör också riktas till flera lärare så att grunden kan läggas för kollegiala samtal. Formerna för kompetensutvecklingen kan variera. Vi är öppna för samtal om såväl seminarieserier som projektarbeten eller klassrumsstudier där lärarna får vetenskapligt stöd av universitetet, säger B-O Molander.

Leda till ökad måluppfyllelse

Till skillnad från andra akademiska professionsutbildningar har fortbildningen inom läraryrket på senare år fokuserat på att säkra den grundkompetens som en reguljär lärarutbildning ger, såsom behörighetsgivande kurser inom Lärarlyftet. Universitetets modell för lärares kompetensutveckling är i stället inriktad på att samarbeta med kommuner och skolor för att utveckla former som på vetenskaplig grund bidrar till att lärarna utvecklas i sitt yrke.

– I förlängningen hoppas vi att skolan uppnår ökad måluppfyllelse. Likvärdigheten i svensk skola har minskat. Det är dessutom på tiden att lärare, liksom redan läkare och jurister, får den professionella kompetensutveckling som yrket kräver, säger B-O Molander.

 

Relaterade artiklar:
Samsyn i Almedalen om satsning på lärares kompetensutveckling

Debattartikel i Dagens Samhälle: Uppdatera lärare hela yrkeslivet