Ansökningsstatistiken från Universitets- och högskolerådet visar att förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet är landets mest sökta lärarutbildning även inför vårterminen 2015, med över 1400 sökande.

Det är dock antalet anmälningar till grundlärarutbildningarna vid universitetet som ökat mest. Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 har över 900 sökande, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med förra hösten. Allt fler vill också bli lärare i årskurs 4-6. Utbildningen har över 600 sökande, en ökning med 17 procent jämfört med i fjol.

Bland de ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan som startar våren 2015 är intresset för inriktningen mot svenska och engelska störst med närmare 200 sökande. Med tanke på lärarbristen inom ämnen som naturvetenskap och matematik kan noteras att inriktningen mot engelska och matematik har dubbelt så många sökande jämfört med förra året, om än från en redan låg nivå.

Totalt sökte 43 727 personer en utbildning vid Stockholms universitet inför vårterminen 2015.