Antagningsstatistiken efter andra urvalet visar att det till vårterminen 2015 var betydligt fler behöriga sökande till något av grundlärarprogrammen som inte blivit antagna jämfört med samma termin 2014. För inriktningen mot arbete i fritidshem tredubblades antalet reserver jämfört med vårterminen 2014, från 54 till 172 reserver.

För grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ökade antalet reserver med 29 procent jämfört med i fjol, från 203 till 262 reserver. Inriktningen mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 visar på fördubblat antal reserver, från 62 till 123.

För förskollärarprogrammet, som till vårterminen 2015 antog tjugo stycken fler studenter, minskade antalet reserver med 14 procent, från 337 till 288 reserver.

Generellt har det krävts högre meritvärden för att komma in på grundlärarutbildningarna i vår. För att bli antagen till grundlärare mot fritidshem krävdes 14,7 i meritvärde. Förra våren räckte det med 11,8. För att komma in på utbildningen till grundlärare mot årskurserna 4-6 krävdes ett meritvärde på 14,4 jämfört med 12 förra våren.

Totalt antal antagna till Stockholms universitet efter urval 2 är 20 559 jämfört med 22 813 urval 2 i fjol, det vill säga en minskning med 10 procent.

 

Antagningsstatistik vårterminen 2015 program, urval 2 (pdf)